دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : محمد عادلی نیا (1350)

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
30 آزمون‌++C و C ویژه (1387) / مقسمی ، حمیدرضا (1349)، نویسنده
آزمونهای کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر (1382) / عادلی نیا ، محمد (1350)، نویسنده
برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C و ++C (1389) / عادلی نیا ، محمد (1350)، نویسنده

کاربران آنلاین :0