دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مسعود براتی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی اقتصاد سیستم قدرت (1386) / کرشن ، دانیل سادی، نویسنده

کاربران آنلاین :0