دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: وزارت نیرو، هیات تنظیم بازار برق ایران، دبیرخانه

واقع در: تهران

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
مبانی اقتصاد سیستم قدرت (1386) / کرشن ، دانیل سادی، نویسنده

کاربران آنلاین :0