دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو

کاربران آنلاین :0