دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران (1385) / سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.دفتر امور فنی تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
رده‌بندی کنگره :TA368 ‭/س24 ش.300
عنوان :آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران
تکرار نام مولف :معاونت امور فنی، دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله؛ وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری، پژوهشکده حمل و نقل
ناشر:تهران : سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت امور اداری، مالی و منابع انسانی، مرکز مدارک علمی، موزه و انتشارات
سال نشر :1385
فروست :انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 43/00/85-53/00/85)(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله
صفحه شمار:11ج.جدول، نمودار
یادداشتکتاب حاضر مربوط به دستورالعمل2051/100 مورخ 11/2/85
واژه نامه
کتابنامه
موضوع‌ها :اصفا
سازه های دریایی - طرح و ساختمان - استانداردها ؛ بندرها - طرح و ساختمان - استانداردها ؛ سکوهای دریایی - طرح و ساختمان - استانداردها ؛ بندرها - تأثیر بر محیط زیست
مندرجاتمندرجات: ج.1. ملاحظات محیطی و بارگذاری.- ج.2. مصالح.- ج.3. مکانیک خاک و پی.- ج.4. اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر.- ج.5. موج شکنها و سازه های حفاظتی.- ج.6. سازه و تجهیزات پهلوگیری.- ج.7. آبراهه و حوضچه.- ج.8. تسهیلات و تجهیزات بهره برداری و پشتیبانی بنادر.- ج.9. سکوهای دریایی.- ج.10. ملاحظات زیست محیطی بنادر.- ج. 11. سازه و تجهیزات تعمیر شناور
لینک ثابت رکورد:../opac/index.php?lvl=record_display&id=8125
زبان مدرک :فارسی

 درخواست رزرو

شماره ثبتشماره بازیابینام عام موادمحل نگهداریوضعیت ثبتوضعیت امانت
8055TA368‭ /س24 ش.300 ج.10 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8056TA368‭ /س24 ش.300 ج.10 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8057TA368‭ /س24 ش.300 ج.10 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8058TA368‭ /س24 ش.300 ج.10 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8059TA368‭ /س24 ش.300 ج.10 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8060TA368‭ /س24 ش.300 ج.6 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8061TA368‭ /س24 ش.300 ج.6 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8062TA368‭ /س24 ش.300 ج.6 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8063TA368‭ /س24 ش.300 ج.6 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8064TA368‭ /س24 ش.300 ج.6 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8065TA368‭ /س24 ش.300 ج.3 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8066TA368‭ /س24 ش.300 ج.3 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8067TA368‭ /س24 ش.300 ج.3 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8068TA368‭ /س24 ش.300 ج.3 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8069TA368‭ /س24 ش.300 ج.3 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8080TA368‭ /س24 ش.300 ج.11 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8081TA368‭ /س24 ش.300 ج.11 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8082TA368‭ /س24 ش.300 ج.11 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8083TA368‭ /س24 ش.300 ج.11 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8084TA368‭ /س24 ش.300 ج.11 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8085TA368‭ /س24 ش.300 ج.8 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8086TA368‭ /س24 ش.300 ج.8 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8087TA368‭ /س24 ش.300 ج.8 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8088TA368‭ /س24 ش.300 ج.8 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8089TA368‭ /س24 ش.300 ج.8 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8090TA368‭ /س24 ش.300 ج.2 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8091TA368‭ /س24 ش.300 ج.2 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8092TA368‭ /س24 ش.300 ج.2 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8093TA368‭ /س24 ش.300 ج.2 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8094TA368‭ /س24 ش.300 ج.2 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8095TA368‭ /س24 ش.300 ج.4 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8096TA368‭ /س24 ش.300 ج.4 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8097TA368‭ /س24 ش.300 ج.4 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8098TA368‭ /س24 ش.300 ج.4 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8099TA368‭ /س24 ش.300 ج.4 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8100TA368‭ /س24 ش.300 ج.5 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8101TA368‭ /س24 ش.300 ج.5 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8102TA368‭ /س24 ش.300 ج.5 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8103TA368‭ /س24 ش.300 ج.5 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8104TA368‭ /س24 ش.300 ج.5 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8115TA368‭ /س24 ش.300 ج.7 کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8116TA368‭ /س24 ش.300 ج.7 ن.2کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8117TA368‭ /س24 ش.300 ج.7 ن.3کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8118TA368‭ /س24 ش.300 ج.7 ن.4کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود
8119TA368‭ /س24 ش.300 ج.7 ن.5کتاب فارسیکتابخانه سجاداسناد معمولیموجود

تعداد نظرات کاربران :0 . برای افزودن نظر خود کلیک نمایید.

کاربران آنلاین :0