دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور؛ 43/00/85-53/00/85)(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.دفتر امور فنی، تدوین معیارها و کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو

کاربران آنلاین :0