دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA279

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
طراحی و تحلیل آزمایش‌ها (1386) / مونتگمری ، داگلاس
Design and analysis of experiments (c2008) / Montgomery ، Douglas C، نویسنده
تحلیل آماری داده‌های رسته‌ای (1379) / اندرسن ، ارلینگ، نویسنده
طراحی و تحلیل آزمایشها[کتاب] (1388) / مو‌نتگمری ، داگلاس سی.1943-، نویسنده

کاربران آنلاین :0