دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : R857

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بیوسنسورها (1389)
بیومتریالها : اصول و کاربردها (1386)
زیست مواد (1397) / وانگ ، جویس وای، نویسنده
زیست‌سرامیکها خواص، ویژگیها و کاربردها (1395) / پارک ، جون بو (1944 - م)
فلزات در مهندسی پزشکی (1397)
مبانی زیست‌سازگاری و آزمون‌های بیولوژی (1397) / کارخانه ، اکبر (1351 -)
مقدمه‌ای بر برهمکنش بافت و بیومتریال (1386) / دی ، کی سی
مقدمه‌ای بر زیست‌ مواد (1392)
پردازش تصویر با متلب: کاربرد در پزشکی و بیولوژی (1394) / دمیرکایا ، عمر
Engineering biosensors (c2002) / Sadana ، Ajit (1947)، نویسنده
تبدیل فوریه و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی (1383) / پیترز ، تری (1948)، نویسنده

کاربران آنلاین :0