دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : T57/74

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
برنامه‌ریزی خطی (تحقیق در عملیات (1392) / وندربی ، رابرت ج (1955 - م)
برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها) (1378) / گس ، سال، نویسنده
برنامه‌ریزی خطی (1390) / مورتی ، کاتا، نویسنده
راهنمای مسائل برنامه‌ریزی خطی بازار . جارویس . شرالی (1391) / زاهدی سرشت ، مازیار (1354)
مقدمه ای بر بهینه سازی خطی (1385) / برتسیماس ، دیمیتریس، نویسنده
برنامه ریزی خطی (1373) / اصغرپور ، محمدجواد (1315)، نویسنده
برنامه ریزی خطی و جریانهای شبکه (1389) / بازارا ، مختار، نویسنده
برنامه‌ریزی خطی (روشها و کاربردها) (1369) / گس ، سال، نویسنده
برنامه‌ریزی خطی بازار "تشریح مسائل" (1379) / زاهدی سرشت ، مازیار (1354)، نویسنده
برنامه‌ریزی خطی (1378) / بازارا ، مختار، نویسنده
برنامه‌ریزی خطی (1381) / آریانژاد ، میربهادرقلی (1330)، نویسنده
تحقیق در عملیات = (1381) / خادمی زارع ، حسن (1346)، نویسنده
روش‌های نقطه داخلی برنامه‌ریزی خطی (1387) / آربل ، آمی، نویسنده
مدیریت صنعتی (برنامه‌ریزی خطی) (1387) / اورعی ، کاظم (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :0