دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
زبان تخصصی کارشناسی ارشد (1385) / نورحسینی ، اباذر (1358)، نویسنده
آمار و احتمال کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی صنایع - برق شامل (1386) / نائینی ، پویا (1360)، نویسنده
زبان تخصصی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی مواد (1388) / جباری ، الهه (1363)، نویسنده
ریاضیات مهندسی (1388) / محمدپور ، محمد، نویسنده
روانشناسی فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان مجموعه روانشناسی و علوم تربیتی 2 (1392) / سلیمی فر ، فروزان، نویسنده
روانشناسی مرضی (1392) / سلیمی فر ، فروزان، نویسنده
روانشناسی بالینی (1392) / سلیمی فر ، فروزان، نویسنده
زبان تخصصی (1392) / فروغی ، علی اکبر (1363)، نویسنده
روانشناسی رشد (1392) / اسماعیلی ، معصومه (1360-)، نویسنده
زبان تخصصی (1385)
ریاضی عمومی کارشناسی ارشد مشترک کلیه رشته‌ها شامل (1386) / باقری ، فاطمه، نویسنده
شیمی فیزیک و ترمودینامیک کارشناسی ارشد (1393) / جباری ، الهه (1363)، نویسنده
تحقیق در عملیات: مجموعه مدیریت (1392) / خلیلی یگانه ، مسعود (1363 -)
سیستم کنترل خطی کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق شامل: شرح، نکته، تست (1389) / کرمی شاهنده ، رضا (1352 -)
تحلیل سازه‌ها: گروه مهندسی عمران (1394) / هوشیار خوشدل ، سیامک (1349 -)

کاربران آنلاین :0