دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه معماري

     پالایش جستجو
اصول و مبانی در طراحی معماری و شهرسازی (1380) / موسویان ، محمد رضا، نویسنده
اصول محوطه سازی و زیباشناختی در معماری (1390) / رایان ، تامس (1952- م)، نویسنده
اطلس معماری (1391) / صیادی ، سیداحسان (1360-)، گردآورنده
الگوهای استاندارد در معماری (1393) / الکساندر ، کریستوفر، نویسنده
آموزش اسکیس (1390) / صدیق ، مرتضی (1355)، نویسنده
آموزش طراحی معمارانه پلان و مقطع (1391) / صدیق ، مرتضی (1355)، نویسنده
آموزش کاربردی محاسبات ساختمان (1386 -) / طباطبایی ، محمدرضا (1355)، نویسنده
آموزش کروکی معماری 2 (1388) / صدیق ، مرتضی، نویسنده
از ایده تا معماری (1388) / صدیق ، مرتضی، نویسنده
بانک سوالات معماری (ویژه دانشگاه آزاد اسلامی) (1391) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
بانک نکات مجموعه معماری . (1393) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
بانک نکات معماری شامل خلاصه دروس تخصصی و نکات کلیدی. (1393)
تادائو آندو (1386) / فورویاما ، ماسائو (1947- م)، نویسنده
تاریخ معماری جهان (1388) / فلچر ، بنیستر (1833- 1899م)، نویسنده
ترسیم معماری فرهنگ بصری (1389) / ای ، رندو، نویسنده

کاربران آنلاین :0