دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تجزیه و تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها (1394 -) / تقدسی ، مهدی (1361 -)
تجزیه تحلیل سیگنال‌ها و سیستم‌ها (1395) / حاجی عبدالرحیم ، نیما (1366 -)
تجزیه و تحلیل سیستم (1387) / سجادیان ، هومن (1357)، نویسنده
تجزیه و تحلیل سیستم ها (1386) / محبوبی اسفنجانی ، رضا (1359)، نویسنده
تجزیه و تحلیل سیستم‌ها کارشناسی ارشد (1391) / سجادیان ، هومن (1357)، نویسنده
تجزیه و تحلیل سیگنالها (1388) / مومن ‌زاده ، امیر (1364)، نویسنده
تجزیه و تحلیل مسائل سیگنالها و سیستم‌ها (1387) / کرمی‌شاهنده ، رضا (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :0