دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Engineering analysis (2001) / Pao ، Y. C، نویسنده
Engineering and scientific computations using MATLAB (c2003) / Lyshevski ، Sergey Edward، نویسنده
Fundamentals of digital image processing (2010) / Solomon ، Chris، نویسنده
Graphics and GUIs with MATLAB (2003) / Marchand ، Patrick، نویسنده
Kalman filtering (2001) / Grewal ، Mohinder S، نویسنده
Matlab programming (2007) / Singh ، Y. Kirani، نویسنده
Radar systems analysis and design using MATLAB (2005) / Mahafza ، Bassem R، نویسنده
محاسبات عددی با MATLAB، حل 100 مساله (1396) / میر ، فرزاد (1366 -)، نویسنده

کاربران آنلاین :0