دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Analog & digital signal processing (c1990) / Baher ، H، نویسنده
Digital communication receivers (c1998) / Meyr ، Heinrich، نویسنده
Digital filters design for signal and image processing (c2006) / Series: Digital signal and image processing series
Digital signal processing (2008) / Nair ، B. Somanathan، نویسنده
Digital signal processing (2001) / Stranneby ، Dag، نویسنده
Digital signal processing (c1996) / Proakis ، John G، نویسنده
Digital signal processors (2007) / Venkataramani ، B، نویسنده
Introduction to digital signal processing and filter design (c2006) / Shenoi ، Belle A، نویسنده
Introduction to digital signal processing (c1988) / Proakis ، John G، نویسنده
LabVIEW digital signal processing (2005) / Clark ، Cory L، نویسنده
Understanding digital signal processing (1997) / Lyons ، Richard G (1948)، نویسنده

کاربران آنلاین :0