دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حمیدرضا کوشا

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی استوار برای بودجه بندی سرمایه (1394) / قاسمی بجد ، فاطمه، نویسنده
ارائه مدلی یکپارچه به منظور مرتبط کردن ارزش ویژه برند و ارزش ویژه مشتری (1396) / قربانی ، زهرا، نویسنده
بررسی تاثیر اثربخشی تبلیغات بر ارزش نشان‌تجاری (1394) / میرمصعبی ، محبوبه، نویسنده
برنامه ریزی پروژههای پستهای فوق توزیع خراسان و تخصیص بهینه بودجه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی (1396) / کارگرمقدم ، زینب، نویسنده
بکارگیری رویکرد بهینه سازی استوار در مسأله مکان یابی حداکثر پوشش (1395) / ضیغم جهانی ، سمیرا، نویسنده
مدیریت ارتباط با مشتری CRM (1395) / پین ، آدریان (1945- م)
پیش بینی رویگردانی مشتریان مبتنی بر دسته بندی گروهی (1396) / توسلی ، سارا، نویسنده
به کار گیری تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مبتنی بر نظریه دورنما به منظور انتخاب تامین کننده (1396) / طبری فرد ، مهسا، نویسنده
کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی به منظور طراحی یک سیستم توصیه‌گر (1395) / نیک فطرت ، روشنک، نویسنده
به کارگیری اختیارهای حقیقی در تحلیل برون سپاری فعالیت ها نمونه موردی: شرکت آب و فاضلاب مشهد (1394) / امیری ، آرزو، نویسنده

کاربران آنلاین :0