دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : بهزاد رضوی

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
روشهای الکترونیک از تئوری تا عملی (1361) / جونز ، مارتین هارتلی (1942)، نویسنده
طراحی مدارهای مجتمعCMOSآنالوگ (1382) / رضوی ، بهزاد، نویسنده
میکروالکترونیکRF (1384) / رضوی ، بهزاد، نویسنده

کاربران آنلاین :0