دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : داریوش شیری

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
طراحی مدارهای مجتمعCMOSآنالوگ (1382) / رضوی ، بهزاد، نویسنده
مدارهای مجتمع دیجیتال (1387) / رابی ، جان.ام، نویسنده
میکروالکترونیکRF (1384) / رضوی ، بهزاد، نویسنده

کاربران آنلاین :0