دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TA654

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
بارهای طراحی سازه‌ها (1393) / زهرایی ، سید‌مهدی (1343)
بارگذاری (1387) / اسعدی ، آزیتا
دینامیک سازه‌ها (1394) / برگی ، خسرو
دینامیک سازه‌ها (1388) / کلاف ، ری دبلیو (1920 - م)
زلزله برای معماران (1394) / تابش‌پور ، محمدرضا (1354 -)
Fundamentals of structural dynamics (c2006) / Craig ، Roy R (1934)، نویسنده
بارگذاری سازه ها و مهندسی زلزله (1394) / صباغیان ، حسین (1362)، نویسنده
بارگذاری سازه‌ها (1388) / مستوفی نژاد ، داود (1339)، نویسنده
حل مسائل اساسی دینامیک سازه‌ها (1387) / ساعدی داریان ، امیر (1361)، نویسنده
دینامیک سازه‌ها (1377) / کلاف ، ری (1920)، نویسنده
مبانی روش اجزائ محدود در دینامیک سازه‌ها (1384) / صدرنژاد ، امیرالدین (1333)، نویسنده

کاربران آنلاین :0