دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TK5105/5

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ارزیابی کارآیی سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری (1396) / ملکیان ، احسان (1350 -)
شبکه‌های کامپیوتری (با رویکرد حل مسایل) شامل : متن کامل و طبق‌بندی شده درس بر اساس سرفصل‌های مصوب وزارت علوم. (1391) / طرقی حقیقت ، ابوالفضل (1348 -)
مدیریت شبکه‌های کامپیوتری (1394) / میزانیان ، کیارش (1355 -)
3000 [سه‌هزار] مساله حل شده در شبکه‌های کامپیوتری و انتقال داده‌ها (1382) / فتحی ، محمود (1338)، نویسنده
Microsoft network + Certification (1382)
ارتباط بین شبکه‌ای. IP/[TCPتی. سی. پی‌/ آی. پی‌] (1375) / کامر ، داگلاس، نویسنده
اصول طراحی شبکه‌های کامپیوتری (1384) / ملکیان ، احسان (1350)، نویسنده
اصول و مبانی عیبیابی شبکه‌های کامپیوتری (1378) / فلدمن ، جاناتان، نویسنده
اصول مهندسی شبکه های کامپیوتری (1378) / مجتمع آموزشی و فنی تهران
آموزش تخصصی شبیه سازی شبکه های کامپیوتری و مخابراتی با OPNET = Optimum networks simulation training book (1392) / ابراهیمی آتانی ، رضا، نویسنده
تشریح جامع مسائل شبکه‌های کامپیوتری آندرو اس. تننباوم، دیوید‌ج. ودرال ویراست چهارم و پنجم (1390) / حبیبی لشکری ، آرش (1353)، نویسنده
حل تمرینهای شبکه های کامپیوتری (1384) / تانن باوم ، اندرو (1944)، نویسنده
خودآموز شبکه‌بندی در 24 ساعت (1384) / هیدن ، مت، نویسنده
راهنمای جامع پیتر نورتن برای استفاده از شبکه (1379) / نورتون ، پیتر (1943)، نویسنده
راهنمای کامل برای مبتدیان شبکه‌سازی (1380) / نگوس ، کریس (1957)، نویسنده

کاربران آنلاین :0