دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : PIR4005

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
فارسی عمومی (1384) / فتوحی ، محمود (1343)، نویسنده
فارسی عمومی (1378) / ذوالفقاری ، حسن (1345)، نویسنده
برگزیده متون ادب فارسی (1375) / مرکز نشر دانشگاهی
درج سخن (1388) / پاکزاد ، محمد (1339-)، نویسنده
راهنمای جامع برگزیده متون ادب فارسی (1385) / مطلق ، اکبر (1349)، نویسنده
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته ... شرح مشکلات، نکته و تست به‌انضمام تستهای کنکور سال 79 تا سال جاری (سراسری و آزاد) (1382) / غلامی کلیشمی ، باقر (1352)، نویسنده
زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ناپیوسته (1386) / غلامی کلیشمی ، باقر (1352)، نویسنده
سخن شیرین پارسی (1382) / سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)
سرو پارسی (گزیده نظم و نثر فارسی) (1389) / تقوی بهبهانی ، نعمت‌الله (1333)، نویسنده
شعر دل انگیز، نثر دل آرا (1384) / تقی ‌زاده ، محمد (1321)، نویسنده
فارسی عمومی (1381) / اشرف زاده ، رضا (1326)، مصحح
فارسی عمومی (1389) / وفایی ، عباسعلی (1343)، نویسنده
فارسی عمومی (1384) / راشد محصل ، محمدرضا (1315)، نویسنده
پرنیان خیال (1387)
کیمیای سخن (1391) / چرمگی عمرانی ، مرتضی، نویسنده

کاربران آنلاین :0