دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تصمیم‌گیری کاربردی رویکرد MADM (1396) / آذر ، عادل (1345)
برنامه‌ریزی و کنترل تولید و موجودی‌ها (٬ 1395) / نیکوفکر ، محمدهادی (1357 -)
مدیریت و کنترل پروژه (1396) / زاهدی سرشت ، مازیار (1354 -)، گردآورنده
اصول و مبانی روش‌های پژوهش کیفی (1395 -) / خنیفر ، حسین (1348 -)
1100 سوال چهارگزینه ای طرح ریزی واحدهای صنعتی (1396) / نیکوفکر ، محمدهادی (1357 -)
تحقیق در عملیات پیشرفته (1395) / آذر ، عادل (1345 -)
بسط تحلیل پوششی داده‌ها با اطلاعات ترجیحیکارایی با ارزش (1396) / کورهونن ، پکا
جزوه کار در کلاس تحقیق در عملیات 1 و 2 (1397) / زاهدی سرشت ، مازیار (1354 -)
کنترل کیفیت آماری (1391) / امیری ، امیر‌حسین (1358 -)

کاربران آنلاین :0