دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: Tata McGraw - Hill

واقع در: New Delhi

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Managing multiple project (2002)
Product Management (2004) / Lehmann ، Donald R، نویسنده
Visual C++. NET developer 's guide (2002) / Mueller ، John Paul، نویسنده
J 2 ME (2003) / Keogh ، James، نویسنده
J2EE architecture (2007) / Kumar ، B. V، نویسنده
Projects (2002) / Chandra ، Prasanna، نویسنده
Management information systems (2003) / Jawadekar ، W. S، نویسنده
Electronic communication systems (1993) / Kennedy ، George (1937)، نویسنده
Communication electronics (2001) / Deshpande ، N. D.Communication electronics، نویسنده
Introduction to digital electronic circuits (2003) / Gopalan ، K. Gopal، نویسنده
Digital principles and applications (2004) / Leach ، Donald P، نویسنده
Digital signal processors (2007) / Venkataramani ، B، نویسنده
Reactive power management (2004) / Tagare ، D. M، نویسنده
Power electronics (2003) / Sen ، P. C، نویسنده
Virtual instrumentation using Lab VIEW (2006) / Gupta ، Sanjay، نویسنده

کاربران آنلاین :0