دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات فروست

فروست معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی. دفتر نظام فنی اجرایی؛ نشریه شماره 389)(انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 67/00/88

رکوردهای مرتبط با این فروست

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه (1388)

کاربران آنلاین :0