دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : مرکز داده ورزی و اطلاع رسانی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

رکوردهای مرتبط با این نویسنده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه (1388)
دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب (1388)
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی رسته کشاورزی و منابع طبیعی سال 1387 (1387)

کاربران آنلاین :0