دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تاسیسات الکتریکی (1382) / زایپ ، گونتر، نویسنده
ترویج میدانهای کاهنربایی خارجی به خطوط انتقال (1362) / اسمیت ، آلبرت (1935)، نویسنده
تکنولوژی برق صنعتی به کمک رله های قابل برنامه ریزی (PLC) (1393) / خدائی ، امیررضا (1353)، نویسنده
تکنولوژی فشار قوی الکتریکی (1363) / محمدی ، محمدقلی (1303)، نویسنده
سیستم توزیع انرژی الکتریکی (1363) / قربانی ، محمد، نویسنده
معماری خطوط و شبکه‌های فشار متوسط و ساختمان پست های 20 کیلوولت (1385) / دستگاه ، عباس (1341)، نویسنده
مهندسی تاسیسات الکتریک (1370) / کلهر ، حسن (1320)، نویسنده

کاربران آنلاین :0