دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Microelectronic circuits (2004) / Sedra ، Adel S، نویسنده
Nonlinear networks (1975)
Problems & solutions of electronic devices & circuits (2002) / Teachers ، Experienchers، نویسنده
Pulse, digital, and switching waveforms; devices and circuits for their generation and processing (1983) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
Theory and design of active RC circuits (1968) / Huelsman ، Lawrence P، نویسنده
تشریح مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها بر اساس تالیف ارنست کوه - چارلز دسور مشتمل بر. (1387) / شهرابی راد ، مهرداد (1354)، نویسنده
راهنمای کامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبکه‌ها بر اساس تالیف ارنست کوه - چارلز دسور مشتمل بر ارائه‌ی خلاصه درس . (-1387) / فتح الهی راد ، پیام (1366)، نویسنده
مدارهای الکتریکی 1 و 2 (1386) / متدین ، محمدرضا (1352)، نویسنده

کاربران آنلاین :0