دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
مدارات فرستنده ـ گیرنده رادیویی، مادون‌قرمز، آلتراسونیک به انضمام مدارات، ردیاب. (1394) / سهرابیان ، بهروز (1336 -)
نظریه اصولی مدارهای الکتریکی (خطی و غیرخطی) (1387) / عابد هدتنی ، قوشه (1338)، نویسنده
301 circuits; practical electronic circuits for the home constructor (1983)
303 circuits (1988)
A practical introduction to electronic circuits (1977) / Jones ، Martin Hartley (1942)، نویسنده
Electronic circuits (2002) / Tooley ، Michael H، نویسنده
Electronic circuits, discrete and integrated ([1968]) / Schilling ، Donald L، نویسنده
Electronic devices and circuit theory (c1999) / Boylestad ، Robert L، نویسنده
Electronic devices and circuits (2003) / Bell ، David A (1930)، نویسنده
Electronic devices and circuits (2002) / Gupta ، J. B، نویسنده
Electronic devices and circuits ([1967]) / Millman ، Jacob (1911)، نویسنده
High frequency and microwave engineering (2001) / Silva ، E. da، نویسنده
Introduction to electronics (1976) / Romanowitz ، Harry Alex (1901)، نویسنده
Microelectronic circuits (c1998) / Sedra ، Adel S، نویسنده
Microelectronic circuits (c1987) / Sedra ، Adel S، نویسنده

کاربران آنلاین :0