دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح کامل مسائل ارتعاشات مکانیکی (1391) / رائو ، سینگیرسو اس (1944 - م)
تشریح کامل مسائل تئوری ارتعاشات تامسون (1385) / جعفری تلوکلائی ، رمضانعلی (1363)، نویسنده
مصالح ساختمانی (1385) / رحیمی ، حسن (1325)، نویسنده

کاربران آنلاین :0