دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
استاندارد عملی برآورد پروژه (1390)
سیستمهای کاهش هزینه و طراحی برای تولیدپذیری (٬ 1390) / اردکانیان ، هومان (1350 -)
استاندارد عملی برای انجام برآورد در پروژه (1390)
مدیریت پروژه ارزش کسب شده (1387) / واحدی دیز ، علی (1353)، نویسنده
پیشنهاد تغییر به روش مهندسی ارزش در طرح های عمرانی (1380) / شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

کاربران آنلاین :0