دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آمار پارامتریک و روش پژوهش (1392) / حسینی ، سیدیعقوب (1349)، نویسنده
شیوه تهیه پژوهشنامه [Proposal] (برای تدوین و نقد پایان‌نامه) (1391) / خاکی ، غلامرضا (1342)، نویسنده

کاربران آنلاین :0