دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TK7872

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
Active-filter cookbook (1975) / Lancaster ، Don، نویسنده
Adaptive filter theory (2002) / Haykin ، Simon S (1931)، نویسنده
Analog and digital filter design (c2002) / WINDER ، STEVE، نویسنده
Analog and digital filters ; design and realization (c1979) / Lam ، Harry Y. F (1944)، نویسنده
Antennas (1950) / Kraus ، John Daniel (1910)، نویسنده
Crystal oscillator circuits (1992) / Matthys ، Robert J (1929)، نویسنده
Design of analog filters (2001) / Schaumann ، Rolf (1941)، نویسنده
Design of linear RF outphasing power amplifiers (c2003) / Zhang ، Xuejun
Designing digital filters (c1986) / Williams ، Charles S. (Charles Sumner) (1911)، نویسنده
Digital filters (2003) / Antoniou ، Andreas (1938)، نویسنده
Digital filters design for signal and image processing (c2006) / Series: Digital signal and image processing series
Elementary circuit properties of transistors (1973) / Searle ، Campbell L، نویسنده
EM modeling of antennas and RF components for wireless communication systems (c2006) / Gustrau ، Frank، نویسنده
Frequency synthesizers (c2005) / Manassewitsch ، Vadim (1927)، نویسنده
Handbook of filter synthesis (2005) / Zverev ، Anatol I، نویسنده

کاربران آنلاین :0