دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : TA169

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
آشنایی با قابلیت اطمینان (1388) / کرباسیان ، مهدی (1352 -)
کیفیت و پایایی کاربردی مبانی، روشها و راهکارها (1393) / دیلون ، بالبیر اس (1947 - م)
Questions and answers for electricians examinations (1976) / Anderson ، Edwin P (1895)، نویسنده
Reliability and risk (c2006) / Singpurwalla ، Nozer D، نویسنده
Reliability modeling, analysis and optimization (c2006)
مبانی نظریه قابلیت اعتماد (پایایی) (1381) / گروش ، دوریس لوید، نویسنده
مهندسی قابلیت اطمینان (1391)

کاربران آنلاین :0