دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : HD57/7

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
تئوری سازمان: مدرن، نمادین - تفسیری پست‌مدرن (1394) / هچ ، مری جو، نویسنده
رهبری در مدل‌های تعالی سازمانی (1395)

کاربران آنلاین :0