دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA276/2

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
احتمال و آمار مهندسی (1380) / سبزپوشان ، حجت (1339)، نویسنده
آمار و احتمال (1366) / قراگزلو ، جلیل الله، نویسنده
آمار و احتمال شامل (1390) / گائینی ، احمد (1343)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی شامل (1389) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
آمار و احتمال مهندسی ویژه دانشجویان کارشناسی و داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های برق، کامپیوتر، علوم کامپیوتر (1388) / طورانی ، محسن (1351)، نویسنده
آمار و احتمالات (1381) / آذر ، عادل (1345)، نویسنده
مبانی احتمال و آمار برای دانشجویان علوم و مهندسی (1386) / پارسیان ، احمد (1330)، نویسنده
مبانی احتمالات و آمار مهندسی (1388) / ایوزیان ، مجید (1358)، نویسنده
مبانی احتمالات و آمار مهندسی (1391) / ایوزیان ، مجید (1358)، نویسنده

کاربران آنلاین :0