دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - الكترونيك

     پالایش جستجو
اصول الکترونیک (-1377) / خرازی‌زاده ، سعید (1333)، نویسنده
الکترونیک دیجیتال (1383) / صدیقی ، مهدی (1346)، نویسنده
پیکربندی و برنامه‌نویسی شبکه‌[PROFIBUSپروفیبوس‌] با نرم افزار[STEP 7استپ]7 (1385) / ماهر ، محمدرضا (1342)، نویسنده
... "هابی الکترونیک‌" Hobby electronicsشامل‌. (1353) / ابراهیم‌زاده فرزانه ، محمود، نویسنده
101کاردستی جالب با الکترونیک (1390)
2000 [دوهزار] مسئله حل شده در الکترونیک (1 و 2 و 3) (1377) / کتی ، جیمی، نویسنده
301 [سیصد و یک] مدار (1377)
302 [سیصد و دو] مدار الکترونیک و برگزیده مدارات کاربردی کامپیوتری از کتابهای 303 و 304 مدار الکتور (طبقه‌بندی آیسی‌های کتاب و راهنمای کاربرد آن در مدارات) (1372)
302 [سیصد و دو] مدار (1376)
304[سیصد و چهار] مدار (1376)
305 [سیصد و پنج] مدار (1375)
307 [سیصد و هفت‌] مدار (1379)
308 [سیصد و هشت]مدار (1383) / الکتور الکترو نیکس ; Elektor Electronics
311 مدار؛ ایده ها، نکته ها وترفندهایی از الکتور (1391) / نمازی, مهناز (1365)
>300=سیصد< [سیصد] کیت عملی (1374) / شهریاری ، شیرزاد (1348)، نویسنده