دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - الكترونيك

     پالایش جستجو
308 [سیصد و هشت]مدار (1383) / الکتور الکترو نیکس ; Elektor Electronics
311 مدار؛ ایده ها، نکته ها وترفندهایی از الکتور (1391) / نمازی, مهناز (1365)
>300=سیصد< [سیصد] کیت عملی (1374) / شهریاری ، شیرزاد (1348)، نویسنده
>306=سیصد و شش‌< [سیصد و شش‌] مدار (1376)
English for students of electrical and electronics engineering (1388= 2009م) / حاج رسولیها ، حسین (1335)، نویسنده
English for the students of electrical engineering electronics (1390) / جلالی‌‌پور ، جمال‌الدین (1332)، نویسنده
MATLAB در تجزیه و تحلیل مدارهای الکتریکی (I) (1392) / کاریس ، استیون تی، نویسنده
Technical English for electrical engineers (1390= 2011م) / مظفری ، سعید (1356)، نویسنده
[E -mailا- میل] به زبان ساده (1375) / کالین ، سایمن، نویسنده
[EDIای. دی. آی] مبادله الکترونیک داده‌ها و تجارت الکترونیک (EC)] ای. سی‌] (1384) / سوکول ، فیلیس، نویسنده
[PSpiceپی اسپایس‌] در محیط ویندوز (1386) / لامی ، رابرت، نویسنده
ابزارها و اندازه‌گیری الکترونیکی (1382) / جونز ، لاری (1936- م)، نویسنده
اتوماسیون کنترل برق صنعتی ناظر (1392)
آزمایشگاه مقدماتی برق (1390) / رضایی ، علیرضا (1358)، نویسنده
آزمایشگاه مهندسی میکروپروسسور (1369) / پزشک ، امیرمنصور، نویسنده

کاربران آنلاین :0