دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه برق - الكترونيك

     پالایش جستجو
آشنایی با نظریه سویچینگ و طراحی مدارهای منطقی (1373) / هیل ، فردریک، نویسنده
اصول ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت (1390) / سن ، پارش چاندرا (1938- م)، نویسنده
اصول ماشینهای الکتریکی با کاربردهائی از الکترونیک قدرت (1374) / ال هاواری ، محمد، نویسنده
اصول و مبانی الکترونیک (1377) / تولی ، مایکل، نویسنده
اصول و مبانی تکنیک پالس (1368) / معتمدی ، احمد، نویسنده
اصول و مبانی تکنیک پالس (1386) / معتمدی ، احمد، نویسنده
اصول و مبانی عیبیابی و تعمیر سیستم‌های صوتی و تصویری بدون استفاده از نقشه (1378) / دیویدسن ، هومر، نویسنده
اصول و مفاهیم فن‌آوری اطلاعات (1382) / زرگر ، محمود (1334)، نویسنده
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی (1386) / کاظمی ، اسدالله (1346)، نویسنده
اصول و کاربرد دستگاههای اندازه‌گیری الکتریکی و الکترونیکی (1378) / کاظمی ، اسدالله (1346)، نویسنده
اصول و کاربردهای الکترونیک دیجیتال (1381) / توکهایم ، راجر، نویسنده
اصول کاربردی نظارت بر امنیت شبکه (1393) / بیتلیک ، ریچارد، نویسنده
اقتصاد مهندسی به‌کمک اکسل (1379) / پن ، کورنلیس ون دی، نویسنده
الکترومغناطیس مهندسی (1370) / پلونوس ، مارتین، نویسنده
الکترونیک (1) (1388) / اشرفیان ، احمدعلی، نویسنده

کاربران آنلاین :0