دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
301 [سیصد و یک] مدار (1377)
302 [سیصد و دو] مدار الکترونیک و برگزیده مدارات کاربردی کامپیوتری از کتابهای 303 و 304 مدار الکتور (طبقه‌بندی آیسی‌های کتاب و راهنمای کاربرد آن در مدارات) (1372)
302 [سیصد و دو] مدار (1376)
304[سیصد و چهار] مدار (1376)
305 [سیصد و پنج] مدار (1375)
307 [سیصد و هفت‌] مدار (1379)
308 [سیصد و هشت]مدار (1383) / الکتور الکترو نیکس ; Elektor Electronics
>306=سیصد و شش‌< [سیصد و شش‌] مدار (1376)
الکترونیک 3 (1387) / نشاطی ، محمدحسن (1338)، نویسنده
تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک (-1378) / شفیعی ، تقی (1347)، نویسنده
تحلیل و طراحی مدارهای مخابراتی (1386) / نشاطی ، محمدحسن (1338)، نویسنده
تشریح مسایل مدارهای مخابراتی به‌همراه تحلیل مسایل با نرم‌افزارهای Matlab 5.3و Pspices 8کلارک - هس (1378) / خامینان ، امیرعباس، نویسنده
روش طراحی و تحلیل مدارهای الکترونیک (1369) / مافی نژاد ، خلیل (1326)، نویسنده
طراحی شبکه‌های الکتریکی و الکترونیکی (1387) / دلیرروی‌فرد ، رسول (1343)، نویسنده
طراحی مدارهای عملی الکترونیک (1369) / آلکسی ، جروم، نویسنده

کاربران آنلاین :0