دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
آشنایی با متالورژی فیزیکی (1391) / اونر ، سیدنی، نویسنده
آشنایی با متالورژی فیزیکی (1381) / اونر ، سیدنی، نویسنده
خواص مکانیکی مواد (1394) / لیمویی ، محمدباقر (1349 -)، نویسنده
استحاله فازها در فلزات و آلیاژها (1379) / پورتر ، دیوید، نویسنده
آشنایی با متالورژی فیزیکی (1389) / اونر ، سیدنی، نویسنده
اصول متالورژی فیزیکی (1382 - 1386) / رید - هیل ، رابرت، نویسنده
انجماد فلزات (1388) / منشی ، احمد (1333)، نویسنده
دگرگونی فازها در فلزات و آلیاژها (1378) / پورتر ، دیوید، نویسنده
مبانی متالورژی فیزیکی و علم مواد (1385) / هنربخش رئوف ، عباس (1340)، نویسنده
متالورژی عملیات ترمومکانیکی (1386 -) / دهقانی ، کامران، نویسنده
مهندسی متالورژی فیزیک (1363) / لاختین ، یوریمیخائیلوویچ، نویسنده

کاربران آنلاین :0