دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
شبکه‌های عصبی و کنترل‌کننده‌های عصبی پیشرفته با رویکرد شبکه‌های عصبی راف (1395) / تشنه‌لب ، محمد
هوش مصنوعی (1394) / شادی ، مهدیه (1358)
AI game programming wisdom 3 (c2006) / Series: AI game programming
Artificial intelligence for computer games (c2004) / Funge ، John David (1968)، نویسنده
Artificial intelligence (1998) / Luger ، Georg F، نویسنده
Intelligent communication systems (c2002) / Terashima ، Nobuyoshi، نویسنده
Neural networks and fuzzy systems (2003) / Kosko ، Bart، نویسنده
Robotics and AL (1987) / Staugard ، Andrew C، نویسنده
The foundations of artificial intelligence (1993) / Wilks, Yorick (1939)

کاربران آنلاین :0