دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
Operating system concepts (c1991) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Operating system concepts (c2010) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Operating system concepts with Java (c2004) / SILBERSCHATZ ، ABRAHAM، نویسنده
Operating systems (1997) / Tanenbaum ، Andrew S (1944)، نویسنده
Operating systems (2005) / Stallings ، William، نویسنده
Peter Norton’s DOS guide (c1989) / Norton ، Peter (1943)، نویسنده
Red Hat Linux (c2002) / Petersen ، Richard (1949)، نویسنده
Running MS-DOS (1993) / Wolverton ، Van (1939)، نویسنده
Symbian OS C++ for mobile phones (c2003-<c2007>) / Harrison ، Richard، نویسنده
Teach yourself Windows 95 in 24 hours (1995) / Perry ، Greg M، نویسنده
Ubuntu Linux toolbox (c2007) / Negus ، Chris (1957)، نویسنده
User's guide (1993)
Windows 98 unleashed (c1998) / McFedries ، Paul، نویسنده
Windows XP (c2002)

کاربران آنلاین :0