دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : NA2760

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
«سرشت نظم» (1390 -) / الکساندر ، کریستوفر
تناسبات در معماری (1394) / تیموری ، سیاوش
تناسبات در معماری (1380) / کریر ، راب (1938 - م)
عناصر معماری از صورت تا مکان (1384) / مایس ، پیرفون (1938 - م)، نویسنده
نظم و بی‌نظمی در معماری (1389) / بمانیان ، محمدرضا (1337 -)
نگاهی به مبانی معماری از فرم تا مکان همراه با تحلیل و قیاس با مبانی معماری ایران (1383) / مایس ، پیرفون (1938 - م)
ترکیب بندی و شیت بندی در هنر و معماری (1391) / دریانی ، مهدی (1358)، نویسنده
معماری (1378) / چینگ ، فرانک (1943- م)، نویسنده
پویه ‌شناسی صور معماری (1382) / آرنهایم ، رودلف (1904- 2007م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0