دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

رده‌بندی های مشابه :

رکوردهای موجود با شماره رده : QA39/2

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
راهنمای حل مسائل ریاضیات گسسته و ترکیباتی (1381) / گریمالدی ، رالف، نویسنده
تشریح مسائل ساختمان های گسسته (1389) / قلی زاده ، بهروز (1334)، نویسنده
راهنمای جامع ساختمان‌های گسسته بر اساس تالیف دکتر بهروز قلی‌زاده (1387) / کیانی ، محمدامین (1353)، نویسنده
ریاضیات پیشدانشگاهی (1371) / لیتهولد ، لوئیس، نویسنده
ریاضیات کاربردی (1387) / فرجام ، محمد (1323)، نویسنده
ریاضیات گسسته و ترکیباتی از دیدگاه کاربردی (1376) / گریمالدی ، رالف، نویسنده
ریاضیات گسسته و ترکیباتی (1376) / گریمالدی ، رالف، نویسنده
ریاضیات گسسته و ترکیباتی (- 1380) / گریمالدی ، رالف، نویسنده
ریاضیات گسسته و کاربرد آن در کامپیوتر (ساختمان گسسته‌) (1378) / ترمبلی ، جین پل، نویسنده
ساختمانهای گسسته (ریاضیات گسسته‌) (1380) / جانسون‌با ، ریچارد (1941)، نویسنده
ساختمان‌های گسسته (1380) / قلی زاده ، بهروز (1334)، نویسنده
ساختمان‌های گسسته (1382) / وحیدی ، جواد (1348)، نویسنده
مبانی ریاضیات (1369) / بینمور ، 1940 - م، نویسنده
محاسبات فازی (1386) / منهاج ، محمدباقر (1338)، نویسنده
منطق ، مجموعه ها، اعداد (1386) / نارنجانی ، آدینه محمد (1327)، نویسنده

کاربران آنلاین :0