دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: پوران پژوهش

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

      درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ذخیره و بازیابی اطلاعات (1385) / یوسفی ، هادی، نویسنده
ساختمان داده ها و الگوریتم ها (1384) / یوسفی ، هادی، نویسنده
هوش مصنوعی (1390) / شادی ، مهدیه (1358)، نویسنده
طراحی الگوریتم (1390) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
الکترونیک 1 (1390) / اشرفیان ، احمدعلی (1340)، نویسنده
سیستم عامل (1391) / موسوی طیبی ، روح‌الله (1358)، نویسنده
مدارهای الکتریکی (اصول، مفاهیم و کاربردها) (1391) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده
مدار منطقی (1391) / یوسفی ، هادی (1354)، نویسنده
نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها (1390) / سهرابی ، محمدکریم (1358)، نویسنده
مدارهای الکتریکی (1390) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده
شبکه‌های کامپیوتری (1391) / رحمانی ، امیرمسعود (1353)، نویسنده
مدارهای الکتریکی 2 (1386) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده
مدارهای الکتریکی 1 (1386) / زرگر ، کارو (1358)، نویسنده
معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن به همراه مجموعه طبقه‌بندیشده سوالات آزمون کارشناسی‌ارشد و سوالات تالیفی (1386) / یوسفی ، اسماعیل (1352)، نویسنده
ریاضی مهندسی (1386) / حاجی‌جمشیدی ، فرزین (1330)، نویسنده

کاربران آنلاین :0