دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

مشخصات ناشر

ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ

واقع در: تهران

مستندات مرتبط

نتایج مرتبط با این ناشر

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
ریاضیات مهندسی پیشرفته (1385) / فیض دیزجی ، احمد (1326)، نویسنده
شیمی آلی (1358) / خورگامی ، محمدهادی (1312)، نویسنده
اکولوژی (1380) / اردکانی ، محمدرضا (1348)، نویسنده
آبرسانی شهری (1373) / منزوی ، محمدتقی (1315)، نویسنده
فاضلاب شهری (1372) / منزوی ، محمد تقی (1315)، نویسنده
زمین‌شناسی عمومی (1379) / معتمد ، احمد (1314)، نویسنده
مدارهای منطقی (1367) / سیدرضی ، حسن (1319)، نویسنده
مصالح ساختمانی (1385) / رحیمی ، حسن (1325)، نویسنده
میکروپالئونتولوژی کاربردی (1377) / خسرو تهرانی ، خسرو (1319)، نویسنده
هیدرولوژی کاربردی (1374) / مهدوی ، محمد (1326)، نویسنده
فناوری اطلاعات (IT) در مهندسی ساختمان و مدیریت پروژه (1385) / سون ، مینگ (1963- م)، نویسنده
تصمیم‌گیریهای چند معیاره (1377) / اصغرپور ، محمدجواد (1315)، نویسنده
الکتروشیمی (1372) / مفیدی ، جمشید (1315)، نویسنده
روش‌های آماری (1374) / منصورفر ، کریم، نویسنده
تصمیم‌گیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش "تحقیق در عملیات‌"، تصمیمات گروهی و چند شاخصه، قضاوت خبرگان به منظور کسب اطلاعات . (1382) / اصغرپور ، محمدجواد (1318)، نویسنده

کاربران آنلاین :0