دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

كتب آموزشي حوزه معماري

     پالایش جستجو
آثار برگزیده آلدو روسی (1388) / فرلنگا ، آلبرتو (1954- م)، نویسنده
سوالات آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته معماری اجرا (1394) / پرنا ، مهدی (1354-)، نویسنده
سیری در مبانی نظری معماری (1393) / معماریان ، غلامحسین (1339)، نویسنده
...Illustrated dictionary of architectural presevation (1383.= 2004م) / بوردن ، ارنست (1934- م)، نویسنده
110 معمار برتر روز دنیا (1393) / رتنبری ، کستر، نویسنده
50 معمار که باید آنها را بشناسیم (1388) / کوهل ، ایزابل، نویسنده
ابعاد انسانی و فضاهای داخلی (کتاب مرجع استانداردهای طراحی‌) (1378) / پانرو ، جولیوس (1929)، نویسنده
استانداردهای تایم سیور برای معماری منظر (1393) / هریس ، چارلز وارد، نویسنده
آشنایی با معماری اسلامی ایران "ساختمانهای درون شهری و برون شهری" (1385) / پیرنیا ، محمدکریم (1376-1301)، نویسنده
آشنایی با معماری جهان (1389) / زارعی ، محمدابراهیم (1342)، نویسنده
اصول و مبانی در طراحی معماری و شهرسازی (1380) / موسویان ، محمد رضا، نویسنده
اصول محوطه سازی و زیباشناختی در معماری (1390) / رایان ، تامس (1952- م)، نویسنده
اطلاعات معماری نویفرت به انضمام ضوابط و دستورالعمل‌های ایران (1392) / نویفرت ، ارنست (1900- م)، نویسنده
اطلاعات معماریneufert 2006 با کاملترین‌. (1384) / نویفرت ، ارنست (1900- م)، نویسنده
اطلس معماری (1391) / صیادی ، سیداحسان (1360-)، گردآورنده