دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1382) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
طراحی مدارات منطقی پیشرفته (1375) / ساندیگ ، ریچارد، نویسنده
مدارهای منطقی (1375) / فائز ، کریم، نویسنده
مرجع کامل میکروکنترلرهای] PICپی. آی. سی.] (1383) / مروج ، حسن (1358)، نویسنده
کاربر PLC (1385) / شکوفیان ، شهرام (1344)، نویسنده
کنترلکننده‌های منطقی برنامه‌پذیر (1380) / بولتن ، ویلیام (1933)، نویسنده

کاربران آنلاین :0