دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو (1395) / سید رضی ، حسن (1319)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) با مقدمهای بر Verilog HDL (1392) / مانو ، ام.موریس (1927- م)
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1387) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
طراحی دیجیتال مدار منطقی (1388) / مانو ، ام.موریس (1927- م)
اصول طراحی مدارهای منطقی (1379) / مانو ، موریس (1927- م)، نویسنده
الکترونیک رقمی (1373) / مالمستات ، هوارد (1922)، نویسنده
تشریح مسائل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو (1380) / یعقوبی‌فر ، محمد (1349)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (مدارهای منطقی) (1387) / مانو ، ام.موریس (1927- م)، نویسنده
تشریح کامل مسائل طراحی دیجیتال (1387) / ریخته گر غیاثی ، امیر (1352)، نویسنده
تشریح کامل مسایل طراحی دیجیتال موریس مانو (1390) / ضیغمی ، سهیلا (1350)، نویسنده
راهنمای طراحی دیجیتال موریس مانو (1385) / بیژنی ، مهریار (1358)، گردآورنده
راهنمای مسایل طراحی دیجیتال (مدار منطقی) موریس مانو، حل - آموزش - سوالات امتحانی (1378) / صبائی ، مسعود (1345)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / یعقوبی فر ، محمد (1349)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1382) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده
طراحی دیجیتال (مدار منطقی) (1376) / مانو ، موریس (1927)، نویسنده

کاربران آنلاین :0