دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
الگوریتم و فلوچارت [کتابهای درسی‌] شماره شناسایی رشته 307 تا 1 - 10 - 103 - 301 (1380) / مجتمع آموزشی و فنی تهران ; سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی
الگوریتم و فلوچارت (1384) / غلامی ، بهرام (1351)، نویسنده
الگوریتم‌نویسی و برنامه‌سازی پاسکال (1381) / حسینی سنو ، امین، نویسنده
داده ساختارها و مبانی الگوریتم ها (1388) / قدسی ، محمد (1331)، نویسنده
طراحی الگوریتمها (1380) / صادقی ، ایرج (1319)، نویسنده
طراحی الگوریتم‌ها (1379) / هورووتیس ، الیس، نویسنده
طراحی الگوریتم‌ها (1379) / نقیب زاده ، محمود (1330)، نویسنده
مبانی کامپیوتر و الگوریتم ها (1385) / جعفرنژاد قمی ، عین الله (1343)، نویسنده
مبانی کامپیوتر و الگوریتم‌ها (1374) / علیخانزاده ، امیر (1335)، نویسنده
مبانی کامپیوتر و الگوریتم‌ها (1383) / جعفرنژاد قمی ، عین‌اله (.- 1343)، نویسنده
مبانی کامپیوتر نوین و الگوریتم‌ها (1377) / نقیبزاده ، محمود (1330)، نویسنده
مقدمات کامپیوتر و الگوریتم (1374) / جعفرنژاد قمی ، عین‌الله (1343)، نویسنده
مقدمه‌ای بر الگوریتم (1389) / دهقان, علی (1364) ; تابش, یحیی (1329)
مقدمه‌ای بر الگوریتم‌ها (1383)

کاربران آنلاین :0