دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک


نتایج سرعنوان جستجو شده

   مرتب سازی     درج پیشنهاد خرید   پالایش جستجو
گسترش جستجو به رکوردهای فرزند
راهنمای کاربردی MATLAB 7.3 (1385) / جمشیدی ، نیما (1357)، نویسنده
راهنمای کاربردی MATLAB 7.6 (1387) / جمشیدی ، نیما (1357)، نویسنده
راهنمای کاربردی MATLAB 8.2 (1393)
سیستم‌های مخابراتی معرفی جعبه ابزار مخابرات مت لب(MATLAB)به‌همراه معرفی بلوکهای مخابرات سیمولینک(SIMULINK) (1380) / فکور ، علی (1344)، نویسنده
سیستم‌های مخابراتی به کمک مطلب (1387) / پروکیس ، جان، نویسنده
شبکه‌های عصبی در MATLB (1387) / کیا ، مصطفی (1362)، نویسنده
شبیه سازی و تحلیل سیستم های مخابراتی دیجیتال با استفاده از MATLAB (1390) / تیموری ، مهدی (1359)، نویسنده
شبیه‌سازی مدارهای الکترونیک قدرت با Simpower systems - MATLAB (1388) / مطیع بیرجندی ، علی‌اکبر (1344)، نویسنده
مقدمه ای بر پردازش سیگنالهای دیجیتال (1385) / شمس اسفندآبادی ، محمد (1357)، نویسنده
مقدمه‌ای بر منطق فازی با استفاده از MATLAB (1386) / شعبانی نیا ، فریدون، نویسنده
نگرش نوین بر ریاضیات دانشگاهی با[MATLAB 7مطلب]7 (1385) / کوپر ، جفری (1940)، نویسنده
پردازش تصاویر دیجیتال با MATLAB (1388) / گونسالس ، رافائل سی، نویسنده
پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار MATLAB (1388) / مکاندرو ، السدر، نویسنده
پردازش تصویر در MATLAB (1388) / حیدری ، عبدالرحمن (1364)، نویسنده
کاربردهایMATLAB و SIMULINK در مهندسی (1380) / مختاری ، موهند (1954- م)، نویسنده

کاربران آنلاین :0